× About Glossary Contact Login
dashboard

Algemene voorwaarden

CalcSoft bv, januari 2010

De internetdiensten, websites en publicaties van CalcSoft BV (hierna te noemen: producten) kunnen worden gebruikt onder de algemene voorwaarden van CalcSoft BV. Door gebruik te maken van een van deze internetdiensten, websites en publicaties, wordt u geacht deze gebruikersvoorwaarden volledig te accepteren.
De volledig algemene voorwaarden kunt u hier hier downloaden..

In ieder geval dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden:: Alle rechten op de inhoud van de producten berusten bij CalcSoft BV, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan CalcSoft BV voor gebruik in de producten. CalcSoft BV behoudt zich het auteursrecht op de de inhoud van de producten.

De gebruiker van de producten erkent de (intellectuele) eigendomsrechten en databankrechten van CalcSoft BV.
De gebruiker mag de inhoud van de producten slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de producten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

Ontdek vandaag nog de voordelen
Onze unieke bouwkostendatabase geeft u alles wat u nodig heeft voor het beheersen van uw projecten.